top of page

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Pomembno obvestilo: Dr. Tanja Pia Metelko ni zdravnica, psihologinja ali psihiatrinja. Seminarji in delavnice, ki se izvajajo pod njenim vodstvom niso terapije ali zdravstvene storitve, temveč gre za izobraževanja in usposabljanja. V primeru bolezni naj se udeleženci obrnejo na svojega osebnega zdravnika in posvetujejo z njim.

Dr. Tanja Pia Metelko, prav tako nobeden izmed morebitnih drugih predavateljev, niti Tanja Pia Metelko SP, ne sprejemajo odgovornosti za morebitne napake ali opustitve, niti ne jamčijo, da so vse informacije, ideje, načrti, sugestije, ki so predstavljene, primerne za vsakega. Udeleženec sam prevzema odgovornost, da se pred kakršnokoli aktivnostjo ali implementacijo posvetuje z odvetnikom, zdravnikom, psihologom ali strokovnjakom za posamezno področje.

Cene: Vse cene na spletni strani in v cenikih so v evrih (€). Če ni drugače navedeno, cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).

 

Naročilo in prijava: Naročilo posameznega produkta ali prijava na izobraževanje se šteje od trenutka, ko stranka preko elektronske pošte, osebno, telefona ali drugega sredstev sporočanja odda svoje naročilo oz. prijavo. Z naročilom produkta ali prijavo na izobraževanje, dogodek, seminar, delavnico se stranka obvezuje, da bo poravnala kotizacijo za udeležbo oziroma znesek za nakup produkta.

 

Enkratno plačilo: Enkratno plačilo lahko stranka izvede s plačilom na TRR organizatorja. V primeru enkratnega plačila na TRR, se stranka zavezuje k poravnavi celotnega zneska v roku 7 delovnih dni od izvedene prijave oz. v roku, ki je naveden na računu.

 

Plačilo na obroke: Obročno plačilo je omogočeno v posameznih primerih, ki jih navede organizator. V primeru nerednega plačevanja obrokov ima organizator pravico prepovedati nadaljnjo obiskovanje izobraževanja vse do poravnave zamudnih obrokov. V primeru dolgoročnega odlašanja s plačilom ima organizator pravico vaše podatke posredovati pristojnim službam za izterjavo zneska.

 

Izvedba storitev: Organizator mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

 

Odpoved s strani organizatorja: Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja.

V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

 

Odpoved s strani udeleženca: Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine, se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili preko elektronskega naslova ali po pošti.

 

Organizator zaračuna 100 € administrativnih stroškov in stroške gradiva, če je le-to bilo že natisnjeno.

Odjava udeleženca od izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja: Skrajni rok za odjavo od izobraževanja je 30 dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na elektronski naslov ali poslana po pošti. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna 40% kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja. V kolikor se od izobraževanja odjavite 7 dni ali manj pred samim izobraževanjem, organizator zaračuna 80% kotizacije za administrativne in druge stroške povezane z odjavo.

Anchor 1
bottom of page